=?UTF-8?B?UmU6IGpldHp0IGdlbGQgdmVyZGllbmVuLCB3d3cgZ2VsZCBvbmxpbmU=?= =?UTF-8?B?LCB3aWUga2FubiBpY2ggc2NobmVsbCB2aWVsIGdlbGQgdmVyZGllbmVuLCBpbSA=?= =?UTF-8?B?aW50ZXJuZXQgZ2VsZCB2ZXJkaWVuZW4gbWl0LCBtw7ZlZWdsaWNoa2VpdGVuIGk=?= =?UTF-8?B?bSBpbnRlcm5ldCBnZWxkIHp1LCBraW5kZXIgcG9rZXJuLCBnYW56IGxlaWNodCA=?= =?UTF-8?B?Z2VsZCB2ZXJkaWVuZW4sIG9ubGluZSBwb2tlciBnZWxkIG1hY2hlbiwgcGVubmU=?= =?UTF-8?B?cmdhbWUgc2Nob


1. A changing user B's password so user A could log in under user B's identity.

2. =?UTF-8?B?2K3YtdmA2YDYsdmK2Kcg2YXYuSDYp9mB2YTYp9mFINin2YTYudmK?= =?UTF-8?B?2K8g2YHZitmE2YDZhSDYp9iz2KrYutmF2YDZgNmA2YDZgNmA2YDZgNmA2KfZitmH?= =?UTF-8?B?INmG2LPYrtmA2YDZgNmA2Ycg2KPYtdmE2YrZgNmA2YDZgNmA2YDZgNmHINmE2KM=?= =?UTF-8?B?2K3ZhNmJINij2LnYttmA2YDZgNin2KE=?=


schrieb:

Interessant - was ist das fr eine Schrift?

Gre

Werner

--
--------------------------------------------------
Dorothee & Werner Partner, 45699 Herten
http://www.yqcomputer.com/

3. =?UTF-8?B?4pWDLS0tQ2hlYXAgcHJpY2Ugd2hvbGVzYWxlIEZhc2hpb24gQWY=?= =?UTF-8?B?ZmxpY3Rpb24gSmVhbiwgQmFwZSBKZWFuLCBHLXN0YXIgSmVhbiwgRXZpc3UgSmU=?= =?UTF-8?B?YW4gZWN0IGF0IFdFQlNJVEUgLS0tIHd3dy5manJqdHJhZGUuY24gKHBheXBhbCA=?= =?UTF-8?B?cGF5bWVudCk=?=

4. =?UTF-8?b?UmU6INin2K7YqNin2LEg2KfZhNmB2YYg?= =?UTF-8?b?2YjYp9mE2LPZitmG2YXYpyDYrdmE2YrZhdipIA==?= =?UTF-8?b?2KrYudiq2LLZhCDYp9mE2YHZhiDYqNi52K8g2LXZiNix2YfYpyA=?= =?UTF-8?b?2KfZhNmB2LbYp9im2K0=?=

5. =?utf-8?b?UmU6IFNvbmRlcnplaWNo?= =?utf-8?b?ZW4gZWluZsO8Z2VuIC8gSQ==?= =?utf-8?b?bnNlcnRpbmcgc3BlY2lh?= =?utf-8?b?bCBjaGFyYWN0ZXJz?=

6. =?utf-8?B?2K3YtdmA2YDYsdmK2Kcg2YXYuSDYp9mB2YTYp9mFINin2YTYudmK2K8g2YE=?= =?utf-8?B?2YrZhNmA2YUg2KfYs9iq2LrZhdmA2YDZgNmA2YDZgNmA2YDZgNin2YrZhyA=?= =?utf-8?B?2YbYs9iu2YDZgNmA2YDZhyDYo9i12YTZitmA2YDZgNmA2YDZgNmA2Ycg2YQ=?= =?utf-8?B?2KPYrdmE2Ykg2KPYudi22YDZgNmA2KfYoQ==?=

7. =?UTF-8?B?4pSI4pSB4pWQIFdlYnNpdGU6IHd3dy5manJqdHJhZGUuY24gMjA=?= =?UTF-8?B?MDkgSE9UIGNoZWFwIHByaWNlIHdob2xlc2FsZSBOSEwgSmVyc2V5cyAoQm9zdG8=?= =?UTF-8?B?biBCcnVpbnMgSmVyc2V5LCBDaGljYWdvIEJsYWNraGF3a3MgSmVyc2V5LCBNb24=?= =?UTF-8?B?dHJlYWwgQ2FuYWRpZW5zIEplcnNleS4uLi4uLikgPHBheXBhbCBwYXltZW50Pg==?=

8. =?utf-8?B?UmVwbHkgdG8gVVRGLTggaW4gVVRGLTggV0lUSCBvcGU=?= =?utf-8?B?bmluZyBTb3VyY2UgcGFuZSDDgsKrIMODwoAgQ1VSQcODwodBTyw=?= =?utf-8?B?IMODwolyaWMgbidhIGRvbm7Dg8KpIMODwqAgRnJhbsODwqdvaXNlIA==?= =?utf-8?B?U3Bhw4PCn21hbm4gcXVlIDHDosKCwqwrMcOCwqMrJDHDgsKxNSUgw4LCuw==?=

9. =?utf-8?b?UmU6IFtTb2x2ZWQgLyBH?= =?utf-8?b?ZWzDtnN0XSBSZTogU29uZA==?= =?utf-8?b?ZXJ6ZWljaGVuIGVpbmbDvA==?= =?utf-8?b?Z2VuIC8gSW5zZXJ0aW5n?= =?utf-8?b?IHNwZWNpYWwgY2hhcmFj?= =?utf-8?b?dGVycw==?=

10. =?utf-8?B?5oSP6KeB5Y+N6aaIICAg6KGM5Li65YeG5YiZICAg5oql5ZGK5rul55So?= =?utf-8?B?6KGM5Li6ICAg5biu5Yqp5oSP6KeB5Y+N6aaIICAg6KGM5Li65YeG5YiZICAg?= =?utf-8?B?5oql5ZGK5rul55So6KGM5Li6ICAg5biu5Yqp5oSP6KeB5Y+N6aaIICAg6KGM?= =?utf-8?B?5Li65YeG5YiZICAg5oql5ZGK5rul55So6KGM5Li6ICAg5biu5Yqp5oSP?= =?utf-8?B?6KeB5Y+N6aaIICAg6KGM5Li65YeG5YiZICAg5oql5ZGK5rul55So6KGM5Li6ICA=?= =?utf-8?B?IOW4ruWKqeaEj+ingeWPjemmiCAgI

11. =?UTF-8?B?4oip4oip4oip4oip4oip4oip4oip4oip4oip4oip4oip4oip4oip4oip?= =?UTF-8?B?4oip4oip4oip4oip4oip4oip4oip4oip4oip4oip4oip4oip4oip4oip4oip4oip?= =?UTF-8?B?4oip4oip4oip4oip4oip4oip4oip4oip4oip4oip4oip4oip4oip4oip4oip4oip?= =?UTF-8?B?4oip4oip4oip4oip4oip4oip4oip4oip4oip4oip4oip4oip4oip4oip4oip4oip?= =?UTF-8?B?4oip4oip4oip4oip4oip4oip4oip4oip4oip4oip4oip4oip4oip4oip4oip4oip?= =?UTF-8?B?4oip4oip4oip4

12. =?utf-8?B?SW1wb3J0YW50IHBsZWFzZSByZWFkIHRoaXMgVGhhbmsgeW91IGDCsMK6wrc=?= =?utf-8?B?Li4uwrfCusKwYMKwwrrCty4uLsK3wrrCsGDCsMK6wrcu4oCgLi7Ct8K6wrA=?= =?utf-8?B?YMKwwrrCty4uLsK3wrrCsGDCsMK6wrcuLsK3wrrCsGAgYMKwwrrCty4uLg==?= =?utf-8?B?wrfCusKwYMKwwrrCty4uLsK3wrrCsGDCsMK6wrcu4oCgLi7Ct8K6wrBgwrA=?= =?utf-8?B?wrrCty4uLsK3wrrCsGDCsMK6wrcuLsK3wrrCsGAgYMKwwrrCty4uLsK3wro=?= =?utf-8?B?wrBgwrDCusK3Li4uwrfCusKwYMKwwrrCty7igKAuLsK3wrrCsGDCsMK6wrc=?= =?utf-8?B?Li4uwrfCusKwYMKwwrrCty4uwrfCusKwYCBgwrDCusK3Li4u

13. SalesLine_DS.write =?UTF-8?B?ZG9lc24=?= =?UTF-8?B?wrR0IHdvcms=?= =?UTF-8?B?IGluIEY=?= =?UTF-8?B?b3JtIFNhbA==?= =?UTF-8?B?ZXNUYWI=?= =?UTF-8?B?bGU=?=

14. =?Utf-8?Q?Why_an_ODBC_driver_that_work_wit?= =?Utf-8?Q?h_Access97_and_access2003_doesn=E2=80=99?= =?Utf-8?Q?t.?=

15. =?Utf-8?Q?_Why_an_ODBC_driver_that_work?= =?Utf-8?Q?_with_Access97_and_access2003_do?= =?Utf-8?Q?esn=E2=80=99t.?=