=?UTF-8?B?2K3YtdmA2YDYsdmK2Kcg2YXYuSDYp9mB2YTYp9mFINin2YTYudmK?= =?UTF-8?B?2K8g2YHZitmE2YDZhSDYp9iz2KrYutmF2YDZgNmA2YDZgNmA2YDZgNmA2KfZitmH?= =?UTF-8?B?INmG2LPYrtmA2YDZgNmA2Ycg2KPYtdmE2YrZgNmA2YDZgNmA2YDZgNmHINmE2KM=?= =?UTF-8?B?2K3ZhNmJINij2LnYttmA2YDZgNin2KE=?=

=?UTF-8?B?2K3YtdmA2YDYsdmK2Kcg2YXYuSDYp9mB2YTYp9mFINin2YTYudmK?= =?UTF-8?B?2K8g2YHZitmE2YDZhSDYp9iz2KrYutmF2YDZgNmA2YDZgNmA2YDZgNmA2KfZitmH?= =?UTF-8?B?INmG2LPYrtmA2YDZgNmA2Ycg2KPYtdmE2YrZgNmA2YDZgNmA2YDZgNmHINmE2KM=?= =?UTF-8?B?2K3ZhNmJINij2LnYttmA2YDZgNin2KE=?=

Post by Werner Par » Thu, 18 Oct 2007 05:42:47schrieb:

Interessant - was ist das fr eine Schrift?

Gre

Werner

--
--------------------------------------------------
Dorothee & Werner Partner, 45699 Herten
http://www.yqcomputer.com/
 
 
 


1. A changing user B's password so user A could log in under user B's identity.

2. =?utf-8?B?UmVwbHkgdG8gVVRGLTggaW4gVVRGLTggV0lUSCBvcGU=?= =?utf-8?B?bmluZyBTb3VyY2UgcGFuZSDDgsKrIMODwoAgQ1VSQcODwodBTyw=?= =?utf-8?B?IMODwolyaWMgbidhIGRvbm7Dg8KpIMODwqAgRnJhbsODwqdvaXNlIA==?= =?utf-8?B?U3Bhw4PCn21hbm4gcXVlIDHDosKCwqwrMcOCwqMrJDHDgsKxNSUgw4LCuw==?=

3. =?utf-8?b?UmU6IFNvbmRlcnplaWNo?= =?utf-8?b?ZW4gZWluZsO8Z2VuIC8gSQ==?= =?utf-8?b?bnNlcnRpbmcgc3BlY2lh?= =?utf-8?b?bCBjaGFyYWN0ZXJz?=

4. =?UTF-8?B?4pWDLS0tQ2hlYXAgcHJpY2Ugd2hvbGVzYWxlIEZhc2hpb24gQWY=?= =?UTF-8?B?ZmxpY3Rpb24gSmVhbiwgQmFwZSBKZWFuLCBHLXN0YXIgSmVhbiwgRXZpc3UgSmU=?= =?UTF-8?B?YW4gZWN0IGF0IFdFQlNJVEUgLS0tIHd3dy5manJqdHJhZGUuY24gKHBheXBhbCA=?= =?UTF-8?B?cGF5bWVudCk=?=

5. =?UTF-8?b?UmU6INin2K7YqNin2LEg2KfZhNmB2YYg?= =?UTF-8?b?2YjYp9mE2LPZitmG2YXYpyDYrdmE2YrZhdipIA==?= =?UTF-8?b?2KrYudiq2LLZhCDYp9mE2YHZhiDYqNi52K8g2LXZiNix2YfYpyA=?= =?UTF-8?b?2KfZhNmB2LbYp9im2K0=?=

6. =?UTF-8?B?4pSI4pSB4pWQIFdlYnNpdGU6IHd3dy5manJqdHJhZGUuY24gMjA=?= =?UTF-8?B?MDkgSE9UIGNoZWFwIHByaWNlIHdob2xlc2FsZSBOSEwgSmVyc2V5cyAoQm9zdG8=?= =?UTF-8?B?biBCcnVpbnMgSmVyc2V5LCBDaGljYWdvIEJsYWNraGF3a3MgSmVyc2V5LCBNb24=?= =?UTF-8?B?dHJlYWwgQ2FuYWRpZW5zIEplcnNleS4uLi4uLikgPHBheXBhbCBwYXltZW50Pg==?=

7. =?utf-8?B?SW1wb3J0YW50IHBsZWFzZSByZWFkIHRoaXMgVGhhbmsgeW91IGDCsMK6wrc=?= =?utf-8?B?Li4uwrfCusKwYMKwwrrCty4uLsK3wrrCsGDCsMK6wrcu4oCgLi7Ct8K6wrA=?= =?utf-8?B?YMKwwrrCty4uLsK3wrrCsGDCsMK6wrcuLsK3wrrCsGAgYMKwwrrCty4uLg==?= =?utf-8?B?wrfCusKwYMKwwrrCty4uLsK3wrrCsGDCsMK6wrcu4oCgLi7Ct8K6wrBgwrA=?= =?utf-8?B?wrrCty4uLsK3wrrCsGDCsMK6wrcuLsK3wrrCsGAgYMKwwrrCty4uLsK3wro=?= =?utf-8?B?wrBgwrDCusK3Li4uwrfCusKwYMKwwrrCty7igKAuLsK3wrrCsGDCsMK6wrc=?= =?utf-8?B?Li4uwrfCusKwYMKwwrrCty4uwrfCusKwYCBgwrDCusK3Li4u

8. =?Utf-8?Q?_Referential_Integrity_=E2=80=93_Impo?= =?Utf-8?Q?rt_of_Data_from_a_purchased_pack?= =?Utf-8?Q?ag?=

9. =?Utf-8?B?2YPZitmB2YrYqSDYp9mE2K3YtdmI2YQg2LnZhiDYo9it2K/YqyDZhtiz2K7YqQ==?= =?Utf-8?B?INmD2KfZhdmE2Kkg2YTZgCBPZmZpY2UgMjAwMCDYp9mG2YPZhNmK2LLZiiDYudix?= =?Utf-8?B?2KjZig==?=

10. =?Utf-8?Q?_Access_2003_-_Will_SP2_fix_t?= =?Utf-8?Q?he_f%^=C2=A3ng_Subform_Edit_In_Place_?= =?Utf-8?Q?Obstru?=

11. =?Utf-8?Q?_Converting_a_form_control_pa?= =?Utf-8?Q?rsing_selection=E2=80=99_to_query_select?= =?Utf-8?Q?ion_pa?=

12. =?Utf-8?Q?Create_a_lot_#_and_store_it_in_a?= =?Utf-8?Q?n_indexed_=E2=80=93_no_duplicates_field_?= =?Utf-8?Q?=3F?=

13. =?Utf-8?B?55uh6YeP5pmC6ZaT57iu55+t6bueLOaFouaFoi4uLi4uLi4uLi4uLi4uLi4uLi4u?= =?Utf-8?B?Li4uLi4uLi4uLi4uLi4uLi4uLi4uLi4uLi4uLi4uLuaVmQ==?= =?Utf-8?B?5pyD5oiR44SP?=

14. =?Utf-8?B?2KfZhtiq2YjYpyDZhNmK2Ycg2KjYqtmE2KfYudio2YjZhtmJINmF2YYg2KjYuQ==?= =?Utf-8?B?2YrYryDYp9mE2YTYp9i52Kgg2KzYp9mH2LIg2YTZhtiy2YjZhCDYp9mE2YXZhA==?= =?Utf-8?B?2LnYqA==?=

15. =?Utf-8?Q?Can_I_programmatically_change_a_?= =?Utf-8?Q?Subform=E2=80=99s_Child/Master_link_with?= =?Utf-8?Q?_a?=